Άδεια οδήγησης Λεωφορείου DE:

Περιορισμοί της άδειας:

Το δίπλωμα αυτό σας επιτρέπει να οδηγείτε, σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg

Η άδεια ισχύει για 5 χρόνια. Μετά τα 5 έτη πρέπει να ανανεωθεί.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

Ο ενδιαφερόμενος να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας D.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι ευρωπαίος πολίτης να έχει στην κατοχή του κάρτα ευρωπαίου πολίτη για 3 μήνες.

images/arthra/3-1-3-18m-city-bus_1.jpg

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

4 φωτογραφίες διαβατηρίου.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όπου χρειάζεται.

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μ60 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα παράβολα:

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

1 Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

1 Χαρτόσημο Επέκτασης κατηγορίας αξίας 108,15€.

Τα παράβολα μπορέιτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομίων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

Πρακτικά μαθήματα:

10 διδακτικές ώρες οδήγησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Οδήγηση εντός κατοικημένων περιοχών, σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, σε βουνό και σε αυτοκινητόδρομο και πραγματοποίηση όλων των απαράιτητων δοκιμασιών για απόκτηση εμπειρίας και άνεσης με αυτές.

Πρακτικά μαθήματα:

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

images/arthra/leoforeio.jpg