Άδεια οδήγησης Μοτοσικλέτας Α1 μέχρι 11 kW:

Περιορισμοί της άδειας:

Μπορείτε να οδηγήσετε μια μοτοσικλέτα με μέγιστη ονομαστική ισχύ 11 kW.

Η άδεια έχει ισχύ για 15 έτη. Μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι ευρωπαίος πολίτης να έχει στην κατοχή του κάρτα ευρωπαίου πολίτη για 3 μήνες.

Εάν δεν υπάρχει άλλη άδεια οδήγησης:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

4 φωτογραφίες διαβατηρίου.

Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να έχει στην κατοχή του, την κάρτα Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα παράβολα:

1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.

1 Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€.

Τα παράβολα μπορέιτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομίων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει με το βιβλιάριο υγείας του, δύο εκ των τεσσάρων φωτογραφιών και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α να πάει σε έναν οφθαλμίατρο και σε ένα παθολόγο οι οποίοι θα κρίνουν εάν είναι κατάλληλος-η για οδήγηση οχημάτων.

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση .

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρητικά μαθήματα:

32 διδακτικές ώρες επάνω στον Κ.Ο.Κ. και στη μηχανολογική κατάρτιση του οχήματος.

Πρακτικά μαθήματα:

14 διδακτικές ώρες οδήγησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Οδήγηση εντός πίστας και πραμγματοποίηση όλων των απαράιτητων δοκιμασιών και οδήγηση στον δρόμο για απόκτηση εμπειρίας και οδηγικής συμπεριφοράς.

Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

Εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μ58 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όπου χρειάζεται.

Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα παράβολα:

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.

1 Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΤα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΓια την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΑναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρητικά μαθήματα:

11 διδακτικές ώρες επάνω στη μηχανολογική κατάρτιση του οχήματος.

Πρακτικά μαθήματα:

12 διδακτικές ώρες οδήγησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Οδήγηση εντός πίστας και πραγματοποίηση όλων των απαραιτήτων δοκιμασιών και οδήγηση στον δρόμο για απόκτηση εμπειρίας και οδηγικής συμπεριφοράς.

Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

Εάν υπάρχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μ58 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όπου χρειάζεται.

Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα παράβολα:

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

1 Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΤα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΓια την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΑναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:Dolor Sit Amet

Πρακτικά μαθήματα:

7 διδακτικές ώρες οδήγησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Οδήγηση εντός πίστας και πραγματοποίηση όλων των απαραιτήτων δοκιμασιών και οδήγηση στον δρόμο για απόκτηση εμπειρίας και οδηγικής συμπεριφοράς.

Πρακτικά μαθήματα:

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.